انبوه سازان آفتاب ...
Anboohsazan Aftab Mass Construction Co.

آیت الله عِوضی جمالی

آیت الله عِوضی جمالی مدیران گروه انبوه سازان آفتاب

09171118283

anboohsazan@gmail.com

ساختمان ساز برجسته که کسب وکار موفق خود را از دوران کودکی شروع کرده است، صداقت، فروتنی، مردم داری مثال زدنی در برخورد با مشتریان زبانزد خاص و عام است. نامبرده در تاریج ۱۳۶۰ در خانواده ای معتقد و مذهبی در روستای جمالی از توابع شهرستان شیراز به دنیا آمد؛
آیت الله عوضی جمالی از همان اوایل نوجوانی به کسب وکار خود پرداخت و به پشتوانه ذات پاک و صداقت، حسن شهرت پیدا کرد لذا خیلی سریع مورد استقبال مردم منطقه و محافل عمومی قرار گرفت، ایشان سال ۱۳۷۹ به استخدام شرکت خاتم الانبیاء درآمد و بواسطه قدرت مدیریت بالا ظرف مدت کوتاهی به سمت مدیریت آتشباری این شرکت منتصب شد. آیت الله عِوضی شغل دوم خود را درکسب وکار ادامه داد و از سال ۱۳۸۷ ساخت و ساز را در شیراز آغاز نمودند و به پشتوانه خصائص اخلاقی منحصر به فردی که داشتند خیلی سریع دربازار مسکن اعتبار پیدا کردند وبالغ بر ۳۰ پروژه ساختمانی اعم از تجاری ومسکونی را به صورت مشارکت در ساخت و همچنین کارفرما موفق به تکمیل و بهره برداری شدند.ایشان بعنوان ساختمان ساز برتر منطقه ۹ و۱۰ و ۱ شناخته شده اند.