پروژه تجاری - مسکونی استقلال

70000 متر مربع

13

252 واحد

3 بلوک 

بلوک اول:  13 طبقه
بلوک دوم: 12 طبقه
بلوک سوم: 6 طبقه

وضعیت

مشخصات تکمیلی پروژه

  • حداقل متراژ واحد مسکونی: –
  • حداکثر متراژ واحد مسکونی: –
  • سقف: –
  • اسکلت: بتنی
  • شروع: 1400
  • پایان: 1404
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
فلاحخاک برداری50 نفر
نریمانیاجرای مهاربندی4 نفر
اکبریمش و شات10 نفر
ارزشی سوسنی10 نفررگلاژ و مگ
شرکت مبین بتنبتن ریزی40 نفر
مرادیاسکلت کار10 نفر
رسولینگهبانی2 نفر
کارگر3 نفر
ناظر محاسبناظر خاکبرداری
مهندس بزرگرمهندس مجیدی
بتن ریزی
شرکت مبین بتن
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
صف شکنسرپرست کارگاه
جان پرورسرپرست اجرایی
توکلسرپرست کارگاه
نام افرادنوع فعالیت
نوروزیانباردار
بهمن زادهدفتر فنی
رسولینگهبان
کریمینگهبان
دکتر بذرگرطراحی و معماری
توکلمسئول فنی
نوروزیمسئول ایمنی
عدلومسئول متره و برآورد
ارزشی سوسنیرگلاژ و مگ
اکبریمش و شات
نریمانینصب خرپا
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
فلاحاکیپ گودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
مرادیاکیپ اسکلت
نریمانیاکیپ جوشکار
گلخارپیمانکار جرثقیل
وال پست
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
فلاحخاک برداری50 نفر
نریمانیاجرای مهاربندی4 نفر
اکبریمش و شات10 نفر
ارزشی سوسنی10 نفررگلاژ و مگ
شرکت مبین بتنبتن ریزی40 نفر
مرادیاسکلت کار10 نفر
رسولینگهبانی2 نفر
کارگر3 نفر
ناظر محاسبناظر خاکبرداری
مهندس بزرگرمهندس مجیدی
بتن ریزی
شرکت مبین بتن
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
صف شکنسرپرست کارگاه
جان پرورسرپرست اجرایی
توکلسرپرست کارگاه
نام افرادنوع فعالیت
نوروزیانباردار
بهمن زادهدفتر فنی
رسولینگهبان
کریمینگهبان
دکتر بذرگرطراحی و معماری
توکلمسئول فنی
نوروزیمسئول ایمنی
عدلومسئول متره و برآورد
ارزشی سوسنیرگلاژ و مگ
اکبریمش و شات
نریمانینصب خرپا
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
فلاحاکیپ گودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
مرادیاکیپ اسکلت
نریمانیاکیپ جوشکار
گلخارپیمانکار جرثقیل
وال پست