اعضای اصلی ما هیات مدیره انبوه سازان آفتاب

محمد دبیری
محمد دبیری
آیت اله جمالی
آیت اله جمالی
مسعود دبیری
مسعود دبیری
سعید دبیری
سعید دبیری
مهدی نائینی
مهدی نائینی
حسین مؤذنی
حسین مؤذنی

تیم سرپرستی

واحد اداری

کارپرداز

رسول خواس
محمد جم پناه
حامد بی تعب

امور اداری


فاطمه جمالی
ایوب بختیاری

باشگاه مشتریان


محبوبه عسکری
الهام دبیری
خانم حسینی
الهام دبیری
زهرا حسینی

پشتیبانی

سیستم سازی


جلیل اعتمادی
مژگان جمالی

امید عرب زادگان

حسین اکبری

فضای مجازی


مهدی صداقت

اکبر راستی

مدیر توسعه بازار

اکبر راستی

تیم خرید
عبدالخالق قائدی
یاسر مددی
جواد فداکار
انباردارها
غلام رضا وفایی
حامد نیک نیا
ناصر قمبری نژاد
مهدی کاظمی
حسین خسروی
محمد نوروزی
غلام رضا عصفوری
ذبیح الله صولتی
واحد ایمنی
محمود نوروزی
عطیه حیدری فرد
راننده ها
حبیب محیط
موسی صفرزاده
محمود اریک
محمد خانی
دفتر فنی
حسین بهمن زاده
مجتبی عدلو
امیر بهرمند جو
مهرداد سمیع پور
نگار تیموری

تیم مالی

مدیر مالی

مهدی نائینی

مدیر حسابداری

سجاد خانجانزاده

حسابداری درآمد ها

محمد بهاری

حسابداری پیمانکاری

محمد دبیری

حسابداری قرارداد ها

الهام دبیری

خزانه دار

ندا پور جمشید

وصول مطالبات

مژگان جمالی

کوثر دبیری

تحصیلدار

سهراب زارعی

حسابداری کارگاه تیرچه

حمیدرضا ملک نیا

تیم دفتر فنی

مدیر دفتر فنی

امیر بهرمندجوی

مدیر امور قرارداد

هادی فال اسیری

مدیر واحد تاسیسات

امیرسالار شیبانی

مدیر واحد سازه

امیر بهرمندجوی

مدیر کنترل پروژه

محمد حسین بهمن زاده

مدیر واحد معماری

دکتر حسین شکوهی

متره و برآورد ، صورت وضعیت و بایگانی

نگار تیموری

علی لطفی زاده

پریچهر سهامی

کارشناس

مهرداد سمیع پور

کارشناس

اسماء حیدری

کارشناس ارشد

عالیه آبشاری

عاطفه چهل تنان